Visites guiades

La biblioteca realitza visites guiades i comentades per donar a conèixer el seu espai i fons als centres i institucions que ho sol·licitin.

La biblioteca també ofereix programes i activitats de formació d’usuaris adreçats a centres escolars per tal de potenciar la relació escola-biblioteca pública.

I també es poden concertar visites guiades per a grups reduïts.

Podeu sol·licitar aquest servei a través de: b.vic.pb@diba.cat