Informació i consulta

El fons de la biblioteca és públic i de lliure accés. Tothom pot consultar els documents al catàleg, els llibres de les prestatgeries, les revistes i diaris, etc.

Els llibres que estan localitzats al magatzem i alguns dels llibres dels fons especials que estan exclosos de préstec s’han de demanar al personal bibliotecari per tal de poder-los consultar.

A la biblioteca podeu demanar informació sobre diferents temes d’abast general i local. El servei dóna resposta a preguntes diverses, i en cas de no poder resoldre algun dubte, facilita les dades de l’entitat o organisme adient per satisfer-la.

Consulta tota la informació relacionada amb els préstecs.

DESIDERATES

Amb l’objectiu d’adaptar el nostre fons a les necessitats dels usuaris/es, podeu fer-nos arribar les vostres peticions al nostre correu electrònic:

b.vic.pb@diba.cat  

Procurarem satisfer les peticions d’acord amb la nostra disponibilitat pressupostària i l’interès general.