Sales de treball i reunions

La biblioteca disposa de sales de treball en grup i per fer reunions que es poden reservar.

Reserva de sales