Preguntes freqüents

Accés a la biblioteca

L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït per a tothom. Per fer ús d’alguns serveis, com ara el de préstec internet, cal tenir el carnet de la biblioteca.

Els menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a l’àrea infantil.

Carnet de la biblioteca

  • De manera presencial a la Biblioteca:

Cal presentar un document d’identitat oficial: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. A més a més, cal facilitar el telèfon i el correu electrònic.

En el cas de menors de 14 anys és necessari presentar el DNI o el NIE, el passaport, el permís de residència si n’hi ha, i sempre cal que el pare, la mare, o el tutor legal presenti també el seu DNI o NIE en el mateix moment de fer el carnet, i signi electrònicament per donar la seva conformitat. 

I després passar-lo a recollir a la biblioteca presentant un document identificatiu (DNI/NIE, passaport, etc.).

Per fer un duplicat del carnet, cal presentar un document identificatiu al taulell de préstec i pagar 1,00 €. En el cas que l’usuari presenti la denúncia per robatori, no es cobrarà el duplicat. 

També hi ha l’opció de descarregar gratuïtament el carnet virtual a l’aplicació mòbil BIBLIOTEQUESXBM.  (https://bibliotecavirtual.diba.cat/app)

Si el carnet és de qualsevol altra biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona es pot fer sevir a totes les biblioteques de la xarxa.

Si el carnet és d’una altra biblioteca pública de Catalunya, s’haurà de presentar un document identificatiu i el carnet de la biblioteca pública per validar-lo al nostre sistema informàtic.

Sí, 100% gratuït! Només són de pagament els duplicats.

No, el carnet és personal i intransferible. L’ús del carnet per part d’altres persones diferents al titular pot ser objecte de suspensió del servei. Només els pares podran fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents adreçats al públic infantil.

Pots generar un nou PIN des d’aquest enllaç. Només podràs generar un nou PIN si la base de dades disposa de la teva adreça de correu electrònic. Si no és el cas, cal que t’adrecis a a la biblioteca per tal de facilitar-la.

Préstec

Cada lector pot emportar-se un total de 30 documents del conjunt de les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa durant 30 dies naturals.

Es pot renovar els documents prestats fins a 3 vegades, sempre i quan no hi hagi cap reserva.

L’usuari pot reservar documents de manera presencial des la biblioteca, o a través del catàleg Aladí, i la biblioteca es posarà en contacte amb l’usuari quan el pugui passar a recollir. Cal presentar el carnet de la biblioteca a l’hora de la recollida.

No es poden efectuar reserves de documents que l’usuari ja té prestats.

Un usuari pot autoritzar una altra persona a recollir les seves reserves. La persona que el vingui a recollir haurà de presentar el carnet del usuari que ha fet la reserva.

Si es vol demanar documents d’altres biblioteques es pot fer a través del servei de préstec interbibliotecari.

Poseu-vos en contacte amb la biblioteca, o també es pot reservar en línia a través del catàleg Atena, que dona accés al fons de totes les biblioteques públiques de Catalunya.   

La biblioteca disposa del servei de préstec a domicili per a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Poseu-vos en contacte amb la biblioteca per sol·licitar el servei.

Es poden renovar fins a 3 vegades sempre i quan cap altre usuari hagi reservat aquell document i sempre abans que expiri el termini de devolució.

Les renovacions es poden sol·licitar: per internet a través de El Meu Compte del Catàleg Aladí, per telèfon trucant a la biblioteca perquè t’amplii el termini, per correu electrònic o presencialment a la biblioteca.

El sistema t’oferirà un missatge amb informació sobre el motiu. En tot cas, els més comuns són:

  • haver excedit el número de renovacions
  • estar sancionat
  • el document l’ha reservat un altre usuari.

Si no et trobes en cap d’aquestes situacions, posa’t en contacte amb la biblioteca.

Si l’usuari torna el document més tard de la data de retorn es penalitzarà amb1 punt per document i dia de retard. Per cada 50 punts de penalització, el sistema informàtic bloqueja l’usuari durant 15 dies sense poder utilitzar el servei de préstec.

En cap cas s’ha de pagar una multa econòmica.

Pots consultar/veure els teus punts de penalització acumulats a l’espai personal del catàleg Aladí.

Des del Catàleg Aladí, cal que et validis a El Meu compte. Podràs saber quins documents tens en préstec, a quina biblioteca pertanyen, quan els has de retornar, si has fet alguna reserva, o comprovar les teves dades d’usuari.

Si el teu registre d’usuari té una adreça de correu electrònic, la biblioteca també t’envia missatges de cortesia.

També de manera presencial, si ho demanes al personal de la biblioteca i a través de l’aplicació BibliotequesXBM del mòbil.

Primer de tot hauràs d’activar l’opció “Activar historial” que apareix a El meu compte del Catàleg Aladí, una vegada t’hagis identificat. A partir d’aquest moment, tots els teus préstecs quedaran registrats i els podràs consultar.

Si has perdut un llibre o altre material que tenies prestat comunica-ho a la biblioteca propietària del document, perquè el donin de baixa en el catàleg. L’usuari s’haurà de fer càrrec de comprar el document perdut o malmès.

Parla amb la biblioteca en cas que el document ja no estigui a la venda o descatalogat.

Fons i col·lecció

A través de la consulta del Catàleg Aladí.Pots limitar la cerca a Vic i d’aquesta manera trobaràs només els documents de la nostra biblioteca, o bé, pots cercar a totes les biblioteques de la comarca o de la Xarxa alhora.

A la biblioteca trobaràs expositors de novetats. També fem butlletins de novetats de les darreres adquisicions de llibres, CD, DVD i altres tipus de materials.

Per internet, podeu consultar les novetats al Catàleg Aladí, seleccionant la biblioteca, el període (la darrera setmana, de les dues darreres setmanes o del darrer mes), el tipus (llibre, CD, DVD o altres), i el tema.

La Biblioteca disposa d’una política d’acceptació de donacions. 

Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial. Els criteris generals d’acceptació seran els següents:

S’accepten:

 – Obres en bon estat de conservació, en català o castellà, de nivell divulgatiu i editats per autors i editorials reconeguts, que no superin els 5 anys d’antiguitat.

– Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat.

– Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.

– Obres de referència com ara diccionaris i enciclopèdies que no superin els 3 anys d’antiguitat.

– Obres sobre Vic i el seu entorn social, cultural i històric, sigui quina sigui la seva antiguitat si es troben en bon estat.

– Obres i documents d’autors vigatans i osonencs, sigui quina sigui la seva antiguitat.

– Obres de ficció en qualsevol llengua prèvia comprovació de duplicats per part de la Biblioteca (si no poden ser  incorporades al fons de la biblioteca poden formar part d’alguna altra biblioteca).

– Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui amb els criteris de desenvolupament de col·lecció audiovisual de la biblioteca (si no poden ser  incorporats al fons de la biblioteca poden formar part d’altres biblioteques).

No s’accepten:

– Documents en mal estat de conservació o usats, com ara llibres d’exercicis, retallables o quaderns per acolorir.

– Obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles)

– Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca pública, com ara publicacions científiques, a criteri del personal de la biblioteca.

– Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals d’informàtica, gramàtiques. llibres de text… o que ja hagin perdut vigència informativa.

– Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.

– Obres en diversos volums  que no estiguin completes.

– Obres escrites en la seva totalitat en llengües que no siguin el català o el castellà, a criteri del personal de la biblioteca.

– Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

– Material audiovisual en suports antics (discs de vinil, cassets, vídeos).

La biblioteca agraeix, no obstant, el gest desinteressat dels donants envers la biblioteca i els seus usuaris tot i que els documents no siguin acceptats.

En els casos que el fons acceptat, o una part, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, la Biblioteca es reserva el dret d’incorporar-lo al fons que consideri més idoni: Biblioteca, Arxiu, Museu, Associacions, Entitats…

L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi. D’altra banda, s’entén que les donacions realitzades a la biblioteca són altruistes i en cap cas a canvi d’una contrapartida econòmica o d’un reconeixement públic del donant per qualsevol mitjà. La biblioteca tampoc poc assumir el transport de documents de domicilis particulars a la seva seu.

Abans de ser acceptat un donatiu, el donant haurà de presentar un llistat a la biblioteca del material a donar on hi consti, com a mínim, la següent informació: autor, títol, lloc, editorial i any d’edició.

Sí, la Xarxa de Biblioteques Municipals disposa de la plataforma eBiblio Catalunya de préstec gratuït de llibres electrònics.

Internet i ofimàtica

Sí, hi ha ordinadors d’accés públic i gratuït a la biblioteca. També hi ha ordinadors només per a infants a l’àrea infantil.

Els terminals ofereixen sessions de:

  • 1 hora de consulta (ordinadors reservables)
  • 10 minuts per consultes ràpides (no cal fer reserva)

Trobaràs informació a l’apartat Biblioteques > Serveis > Accés a internet i ofimàtica.

El servei de connexió a internet és gratuït. Només cal que reservis prèviament dia i hora i que portis el carnet de la biblioteca.

Només el servei d’impressions té cost.

Les reserves es poden fer:

  • en persona (als terminals d’autoreserva).
  • per telèfon
  • per internet

Per fer la reserva d’un ordinador t’has de validar als terminals OPAC de la biblioteca (amb el teu número de carnet i PIN) o a través d’internet.

Tens un màxim de 50 sessions mensuals limitades a tres sessions diàries per biblioteca. Has de tenir en compte que les sessions reservables sempre són entre hores en punt.

Sí, et pots connectar a la biblioteca amb els teus dispositius mòbils.

Activitats

A l’apartat Activitats de la pàgina web trobareu l’agenda d’actes.

Trobaràs tota la informació de l’Àrea infantil a l’apartat Activitats de la pàgina web de la Biblioteca.

La Biblioteca Pilarin Bayés disposa d’un butlletí informatiu. Per subscriure’t cal que facilitis la teva adreça de correu electrònic a la biblioteca.

Trobaràs més informació a l’apartat Biblioteques > Serveis > Informació > Butlletins electrònics